Kazuhiro Takeuchi, President/CEO, Toa Corp

Kazuhiro Takeuchi sinh ra ở Hyogo,Kobe năm 1958 tốt nghiệp Đại học Tokai. Năm 1981 và gia nhập Toa Special Electric (hiện tại là TOA ).
Tiểu sử:

Tháng 4 năm 1981 Gia nhập Toa Special Electric Co., Ltd. (hiện tại là TOA Corp.)
Tháng 4 năm 2000 Chủ tịch TOA ELECTRONICS TAIWAN CORPORATION
Tháng 4 năm 2003 Giám đốc quản lý bán hàng khu vực đô thị Tokyo
Tháng 11 năm 2003 Giám đốc Điều hành Tổng Giám đốc Phòng Quản lý Bán hàng Khu vực Thủ đô Tokyo
Tháng 6 năm 2007 Giám đốc, Tổng Giám đốc Điều hành Tổng Giám đốc Trụ sở Kinh doanh
Tháng 4 năm 2010 Giám đốc, Tổng Giám đốc Điều hành, Tổng Giám đốc Khối Kinh doanh
Tháng 4 năm 2015 Giám đốc, Tổng Giám đốc Điều hành, Tổng Giám đốc Trụ sở Quản lý Bán hàng
Tháng 4 năm 2016 Giám đốc, Tổng Giám đốc Điều hành Tổng Giám đốc Khối Quản lý Bán hàng và Tổng Giám đốc Khối Phát triển
Tháng 6 năm 2017 Chủ tịch và Giám đốc điều hành

TOA CORPORATION sản xuất và bán thiết bị âm thanh và thông tin & liên lạc. Các sản phẩm của Công ty bao gồm loa phóng thanh, micrô, bộ khuếch đại, bộ xử lý tín hiệu, hệ thống trộn kỹ thuật số và hệ thống hội nghị…