0968.332.444

Tổng đài tư vấn dịch vụ

08:00 - 17:30

Thời gian làm việc

Thông báo ngừng sản xuất Hệ thống Hội thảo TS-680

4 ranks Facebook LinkedIn Pinterest Twitter

  Thông báo ngừng sản xuất sản phẩm

  Xin quý khách hàng vui lòng chú ý: TOA sẽ chính thức ngừng sản xuất sản phẩm dưới đây.

  Tên thiết bị: TS-680
  Mô tả: Bộ Trung tâm

  Tên thiết bị: TS-681L
  Mô tả: Bộ Chủ tịch Micro cần dài

  Tên thiết bị: TS-682L
  Mô tả: Bộ Đại biểu Micro cần dài

  Chúng tôi xin đề cử sản phẩm thay thế sau đây:

  Sản phẩm thay thế: TS-690 
  Mô tả: Bộ Trung tâm

  Sản phẩm thay thế: TS-691L
  Mô tả: Bộ Chủ tịch Micro cần dài

  Sản phẩm thay thế: TS-692L
  Mô tả: Bộ Đại biểu Micro cần dài
   

  Facebook Google LinkedIn Pinterest Twitter

  0 Đánh giá

  Chọn đánh giá của bạn
  Mã xác nhận
  © 2016-2020 Toa Việt Nam Copyright, All Rights Reserved. Development by Toavietnam.vn
  Tư vấn